सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, पाँचथर

सुचना अधिकारी

०२४-५२०१४४

ठेगाना:

फोन: ०२४ - ५२०१४४

ईमेल: ddcpanchthar@gmail.com,

नक्सा


Skip to toolbar