जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरको लागि ०२४५२२१४४,०२४५२२२३४ वा ईमेल : info@ddcpanchthar.gov.np, dccpanchthar@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।

Skip to toolbar