प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आ.व. २०७८/०७९ को विवरण

पाँचथर जिल्लावाट निर्वाचित माननीय सांसदहरुको लागि आ.व. २०७८।०७९ को लागि विनियोजित प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाहरु छनौट गरिएको छ ।

Skip to toolbar