२०७४/७५ काे अान्तरिक अाय ठेक्का बन्दाेवस्त सम्बन्धि बाेलपत्र अाव्हानकाे सूचना

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्थानीय राजश्व परिचालन शाखा सिंहदरवार काठमाडौंको च नं.४१ मिति २०७४/१/२९ गतेको पत्रबाट अगामी आर्थिक वर्षको लागिआन्तरिक आयको व्यबस्था गर्न निर्देसन अनुसार मिति २०७४/२/१५ गतेको जिल्ला स्तरीय राजस्व परामर्स समितिको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको बोर्ड बैठकको निर्णय बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पाँचथरले आ व २०७४/७५ को लागि आन्तरिक आय (कृषि जन्य,वन जन्य र पसुजन्य वस्तुहरुको जिल्ला निकासी कर ) संकलन ठेक्का निम्नानुसार ….

Skip to toolbar