अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ २०७८।११।०५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (आ.व. २०७८/०७९) २०७८।११।१० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
१. माननीय श्री इन्द्र बहादुर आङ्वो
२. माननीय श्री गणेश कुमार काम्बाङ
३. माानीय श्री सीता थेवे (जवेगु) (समानुपातिक)
४. माननीय श्री आशारत्न जवेगु (समानुपातिक)
अनुगमन प्रतिवेदन 2075-12-30 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति 2075-12-18 देखी 24 गते सम्म गरेकाे बहुक्षेत्रिय पाेषण कायर्त्रत्रःमकाे प्रतिवेदन
मुख्य मन्त्री सडक स्तारेन्नती 2075-1-5 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
१ नं. प्रदेश मुख्यमन्त्रि सडक स्तराेन्नती कार्यत्रःम अन्तरगत प्रदेश संासद मा. गणेश कुमार काम्बाङ ज्यूकाे संयाेजकत्वमा मिति 2076-1-3 गते बसेकाे मिटिङ बाट निणर्य भएका याेजनाहरू
याेजना छनाैट सम्बन्धी 2075-1-5 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
१ नं. प्रदेश मुख्यमन्त्रि सडक स्तराेन्नती कार्यत्रःम अन्तरगत प्रदेश संासद मा. गणेश कुमार काम्बाङ ज्यूकाे संयाेजकत्वमा मिति 2076-1-3 गते बसेकाे मिटिङ बाट निणर्य भएका याेजनाहरू
मिति 076-1-4 काे जि.स.स. मिटिङकाे निणर्यहरू 2076-1-5 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति 2076-1-3 गते जि.स.स. बाेड वैठककाे निणर्यहरू
जि.स.स.मिटिंकाे निणर्यहरू 2075/11/25 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिकाे मिति 2075/11/18 गते बसेकाे बाेड वैठककाे निणनर्यहरू
जि.स.स.मिटिं काे निणर्यहरू 2075/11/10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिकाे मिति 2075/11/2 गते बसेकाे बाेड वैठककाे निणनर्यहरू
जि.स.स. मिटिंकाे निणर्यहरू 2075/10/10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिकाे मिति 2075/10/6 गते बसेकाे बाेड वैठककाे निणनर्यहरू
जि.स.स. मिटिंकाे निणर्यहरू 2075/8/28 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिकाे मिति 2075/8/23 गते बसेकाे बाेड वैठककाे निणनर्यहरू
जि.स.स.काे मिटिंकाे निणार्यहरू 2075/8/10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिकाे 2075/8/2 गते वसेकाे बाेड वैठककाे निणार्यहरू
नदि जन्य पदार्थ ढुंगा, वालुवा तथा गिटिकाे अनुगमन प्रतिदेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नदि जन्य पदार्थ ढुंगा, वालुवा तथा गिटिकाे अनुगमन प्रतिदेदन 2075-9-13
पुर्वाधार विपकास कार्यत्रफम 2075-076 2075-11-10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संघिय तथा प्रदेश सभासदहरूकाे पुर्वाधार िवकास साभफदारि कार्यत्रफम
अनुगमन प्रतिवेदन 075-12-17 2075-12-20 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पिनासीघाट नदिजन्य पदार्थकाे अनुगमन प्रतिवेदन
अनुगमन प्रतिवेदन सिम्राघाट 2075-12-10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ढुंगा वालुवा गिटिकाे अनुगमन प्रतिवेदन 075-12-7
नदि तथा खानि जन्य पदार्थकाे अनुगमन प्रतिवेदन काबेलि ए उपसिमिति 2075-11-20 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नदि तथा खानि जन्य पदार्थकाे अनुगमन प्रतिवेदन काबेलि ए उपसिमिति
नदीजन्य तथा खानी जन्य पदार्थकाे अनुगमन प्रतीवेदन_कावेलि ‘ए’ हाइड्राे 2075/11/05 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नदीजन्य तथा खानी जन्य पदार्थकाे अनुगमन प्रतीवेदन_कावेलि 'ए' हाइड्राे
नदीजन्य तथा खानि जन्य पदार्थकाे दाेश्राे अनुगमन प्रतिवेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नदीजन्य तथा खानि जन्य पदार्थकाे दाेश्राे अनुगमन प्रतिवेदन
नदीजन्य तथा खानि जन्य पदार्थकाे अनुगमन 2075-10-10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नदीजन्य तथा खानि जन्य पदार्थकाे अनुगमन
मलेप प्रतिबेदन ०२७३/०७३ 2073-11-18 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
अा.ले.प

Skip to toolbar