सूचना तथा समाचार


पाँचथर जिल्लाका स्थानीय तहहरुको आ.व. २०७७/०७८ को वितीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यक्रमको नतिजा सार्वजनिक ।

पाँचथर जिल्लाका स्थानीय तहहरुको आ.व. २०७७/०७८ को सम्बन्धित गाँउपालिका तथा नगरपालिकाहरुले प्रारम्भिक रुपमा तयार गरी पठाएको नतिजाको आधारमा जिल्ला समन्वय...
थप पढ्नुहोस ...स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।

पाँचथर जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन  कार्यक्रमको अनुशिक्षण जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख श्री विस्नु प्रसाद सापकोटा ज्यूको...
थप पढ्नुहोस ...प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आ.व. २०७८/०७९ को विवरण

पाँचथर जिल्लावाट निर्वाचित माननीय सांसदहरुको लागि आ.व. २०७८।०७९ को लागि विनियोजित प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाहरु छनौट...
थप पढ्नुहोस ...


Skip to toolbar