सूचना तथा समाचारयोजना छनौट र प्राथमिकताका आधारहरु

जिल्ला विकास समितिबाट नगरपालिका र गाविसलाई उपलव्ध हुने बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन १) जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक आम्दानीबाट प्राप्त हुने...
थप पढ्नुहोस ...जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पाँचथर र अन्तर्गतका गा.वि.स.हरुले आ.व.२०७०/०७१ मा सम्पादन गरेका न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन नतिजा सम्वन्धी सुचना

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय पाँचथर र अन्तर्गतका गा.वि.स.हरुले आ.व.२०७०/०७१ मा सम्पादन गरेका न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन नतिजा सम्वन्धी...
थप पढ्नुहोस ...आ.ब २०७२/०७३ को पहिलो चौमासिकको सामाजिक सुरक्ष्या भत्ता पाउने नागरिकहरुको नामावली

यो नामावली हेर्न “विधुतीय सुशासन सेवा ” को “सामाजिक सुरक्ष्या” मा गएर डाउनलोड गर्नुहोला अथवा यो लिंक मा क्लिक गर्नुहोस...
थप पढ्नुहोस ...बोलपत्रको सूचना आवहान, प्रथम प्रकाशित मिति २०७२/०६/२१।

बोलपत्रको  सूचना आवहान, प्रथम प्रकाशित मिति २०७२/०६/२१ यो सूचना हेर्न “सूचना तथा जानकारी” मा गई “सार्बजनिक खरिद / बोलपत्र ”...
थप पढ्नुहोस ...
Skip to toolbar