जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
योजना छनोटका अाधारहरू २०७३/०७४ जिल्ला योजना १०७३-०८-२६ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला योजना तर्जुमा
बार्षिक खरिद योजना २०७३/७४ जिल्ला योजना २०७३/०४/१६ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना
योजना छनोटका अाधारहरू जिल्ला योजना २०७२-०८-१६ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना
आवधिक जिल्ला विकास योजना जिल्ला योजना २०७२-११-२२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला योजना
Skip to toolbar