योजना तथा परियोजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
मुख्य मन्त्री सडक स्तारेन्नती योजना तथा परियोजना 2075-1-5 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
१ नं. प्रदेश मुख्यमन्त्रि सडक स्तराेन्नती कार्यत्रःम अन्तरगत प्रदेश संासद मा. गणेश कुमार काम्बाङ ज्यूकाे संयाेजकत्वमा मिति 2076-1-3 गते बसेकाे मिटिङ बाट निणर्य भएका याेजनाहरू
याेजना छनाैट सम्बन्धी योजना तथा परियोजना 2075-1-5 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
१ नं. प्रदेश मुख्यमन्त्रि सडक स्तराेन्नती कार्यत्रःम अन्तरगत प्रदेश संासद मा. गणेश कुमार काम्बाङ ज्यूकाे संयाेजकत्वमा मिति 2076-1-3 गते बसेकाे मिटिङ बाट निणर्य भएका याेजनाहरू
पूर्ण सरसफाई रणनैतिक योजना (२०७१-२०७४ ) योजना तथा परियोजना २०७१/११/१४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
पूर्ण सरसफाई रणनैतिक योजना (२०७१-२०७४ )
Skip to toolbar